Algemene Voorwaarden Vrouw & intuïtie KvKnr. 60578645

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een activiteit, cursus, workshop of privé sessie bij Vrouw & Intuïtie. Bij betaling gaat de deelnemer/cursist automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw & Intuïtie.

Deelnemer/cursist: Een deelnemer/cursist is een persoon die deelneemt aan een activiteit, cursus, workshop of een privé sessie van Vrouw & Intuïtie en zich ingeschreven heeft voor de betreffende activiteit, cursus, workshop of privé sessie en akkoord is gegaan met de verbonden voorwaarden van Vrouw & Intuïtie, na betaling.

Workshops: Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw & Intuïtie en is jouw plaats in de workshop definitief. Annuleren: Annuleren kan tot 1 week voor de aanvang van de betreffende workshop en ontvang je volledige betaling terug. Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende workshop is geen retour van de betaling meer mogelijk. 

Cursussen: Betaling/Reserveren:  Bij betaling van het cursusgeld ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw & Intuïtie. Bij betaling van de cursus is ook jouw plaats in de cursus definitief. Het cursusgeld wordt vooraf aan de cursus overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB 0007 0880 84 t.n.v Vrouw & Intuïtie. De deelnemer/cursist schrijft zich in voor een kwartaal van 3 maanden of voor de jaarcursus van 7 maanden. Er is een mogelijkheid om in 1 keer het cursus geld te betalen of in 2 termijnen. De eerste termijn zal aan het begin van de cursus zijn en de 2e termijn op de helft van de cursus. Er komen kleine administratie kosten bij voor de gespreide betaling.

Annuleren: Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de start van de cursus. Bij annulering tot 1 week voor de cursus is 50% retour betaling mogelijk. Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.

 Afwezigheid/inhalen: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag. Mocht de deelnemer/cursist tijdens de duur van de cursus afwezig zijn dan zal deze les komen te vervallen. Stopt de deelnemer/cursist eerder in de cursus dan zullen de overige lessen komen te vervallen en er is geen retour van betaling mogelijk.

Deelname aan de cursussen: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de cursus. De cursus zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden aan Vrouw & Intuïtie.

Inlichting gezondheid: Deelname aan de lessen, workshops, cursussen en of privé sessies geschiedt op volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de les, workshop, cursus of privé sessie aan Vrouw & Intuïtie door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten is noodzakelijk. Mocht je nieuwe klachten of beperkingen krijgen meld dit dan opnieuw aan Vrouw & Intuïtie.

Zwangerschap: Het is verplicht om Vrouw & Intuïtie zo snel mogelijk in te lichten als je zwanger bent, Vrouw & Intuïtie is niet gespecialiseerd in het geven van zwangerschap yoga, deelname aan de lessen zijn op eigen risico. Licht de docent ook in wanneer je weer begint met yoga als je zwanger bent geweest, dit in verband met de herstel periode.

Aansprakelijkheid: Vrouw & Intuïtie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de activiteit/cursus/workshop/privé sessie van Vrouw & Intuïtie wordt gegeven.  De deelnemer/cursist vrijwaart Vrouw & Intuïtie voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

Bedankt voor je begrip en respect voor deze verbonden voorwaarden zodat we in harmonie, begrip, verantwoordelijkheid en begrenzing elkaar kunnen ontmoeten.